Skip to main content

Leabhar ceasnachaidh an og-luchd-comunachaidh, no, Comhnadh, araon aithghearr agus soilleir, chum a mhuinntir a sheadh agus ullachadh chum teachd air mhodh iomchuidh gu bd an Tighearna : maille ri Riaghailt chum coi'-cheangal a' bhaistidh ath-nuadhachadh gu follaiseach

Item Preview

texts
Leabhar ceasnachaidh an og-luchd-comunachaidh, no, Comhnadh, araon aithghearr agus soilleir, chum a mhuinntir a sheadh agus ullachadh chum teachd air mhodh iomchuidh gu bd an Tighearna : maille ri Riaghailt chum coi'-cheangal a' bhaistidh ath-nuadhachadh gu follaiseach


Published 1842
SHOW MORE


Translation of: The young communicant's catechism


Volume 1842
Publisher Glasgow : Published by D. Macvean
Pages 58
Language Scottish Gaelic
Call number HALL.195.H.2(27)
Digitizing sponsor National Library of Scotland
Book contributor National Library of Scotland
Collection gaelic; nationallibraryofscotland; europeanlibraries
Notes No copyright page found. No table-of-contents pages found.

Full catalog record MARCXML

[Open Library icon]This book has an editable web page on Open Library.

comment
Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Gaelic Books
by Westminster Assembly (1643-1652); Macdonald, John, 1779-1849
texts
eye 46
favorite 0
comment 0
Gaelic Books
by Flavel, John, 1630?-1691; Flavel, John, 1630?-1691. Comhradh cairdeil eadar ministeir agus Criosduidh amharusach, mu dheighinn sacramaid Suipeir an Tighearn; Gillies, James
texts
eye 44
favorite 0
comment 0
Gaelic Books
texts
eye 171
favorite 0
comment 0
Gaelic Books
by Buchanan, Dugald, 1716-1768
texts
eye 90
favorite 0
comment 0